#211223 Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính Công văn 5852/TCT-PC chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tin tức

#211223 Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính Công văn 5852/TCT-PC chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ngày đăng: 09/01/2024 03:39 PM

    Vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính Công văn 5852/TCT-PC chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

    Ngày Ban Hành 21/12/2023
    Ngày Hiệu Lực 21/12/2023

    DOWNLOAD