Dịch vụ

Dịch vụ

Đăng ký tư vấn

Các Dịch Vụ tại Mắt Bão BPO

CONTACT CENTER -  CHO THUÊ NHÂN SỰ - DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG - QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO - Business Process Outsourcing) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung những mặt mạnh của doanh nghiệp.

Tại Mắt Bão BPO, chúng tôi hiện tại đang cung cấp những dịch vụ sau: