Thuê ngoài nhân sự

Dịch vụ

Đăng ký tư vấn

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự là hình thức chuyển giao việc thực hiện một phần chức năng sản xuất kinh doanh nào đó, bao gồm cả tài sản vật chất và nhân lực cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài chuyên môn hóa trong lĩnh vực đó để giúp khách hàng có thể tập trung vào hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp hơn.

Thuê ngoài nhân sự

Kho vận, xử lý hàng hoá

Cho thuê nhân sự kho vận và xử lý hàng hoá

Lao động phổ thông

Cho thuê lao động thời vụ/ Lao động phổ thông/ Nhân viên giao hàng

Nhân sự văn phòng

Tuyển dụng và quản lý các vị trí văn phòng theo yêu cầu của khách hàng

Công nhân sản xuất

Tuyển dụng và quản lý công nhân theo từng giai đoạn sản xuất

Khách hàng tiêu biểu

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

TÍCH CỰC

TÍCH CỰC

Tích cực xử lý các phát sinh liên quan đến Luật lao động thông qua đội ngũ Pháp lý

NHANH CHÓNG

NHANH CHÓNG

Cung cấp nguồn nhân sự sự nhanh chóng trong thời gian gấp rút

CHỦ ĐỘNG

CHỦ ĐỘNG

Quản lý hiệu quả dịch vụ bằng việc chủ động trong công tác tuyển dụng, đào tạo, thay thế

LINH HOẠT

LINH HOẠT

Phân bổ nhân sự phù hợp theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng