Tính lương

Dịch vụ

Đăng ký tư vấn

Với mong muốn hỗ trợ Khách hàng hàng trút bỏ gánh nặng hành chính và tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi và phát triển vững mạnh, dịch vụ quản lý tiền lương (Payroll Service) của Mắt Bão BPO hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tính toán tiền lương, quản lý nhân sự, giúp giải quyết tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị tiền lương.

Tính lương

Thanh toán bảo hiểm

Khai báo và thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay doanh nghiệp

Tính toán và chi trả thu nhập

Tính toán tiền lương; Chi trả thu nhập, thưởng và các chế độ phúc lợi; Khai báo và thanh toán các khoản bảo hiểm thay doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ liên quan đến quản lý nguồn nhân lực tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của khách hàng.

Hợp thức hóa lao động

Mắt Bão BPO sẽ ký hợp đồng với người lao động và xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động

Khách hàng tiêu biểu

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

TỐI ƯU

TỐI ƯU

Xử lý những trường hợp phức tạp với tốc độ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian & công sức

CAM KẾT

CAM KẾT

100% Chính xác; 100% Tuân thủ theo luật; 100% Đúng thời hạn

QUẢN TRỊ RỦI RO

QUẢN TRỊ RỦI RO

Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến người lao động

BẢO MẬT

BẢO MẬT

Ứng dụng ISO 27001 và ISO 9001 vào quản lý giúp bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng