Tính lương

Dịch vụ

Đăng ký tư vấn

Với mong muốn hỗ trợ Khách hàng hàng trút bỏ gánh nặng hành chính và tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi và phát triển vững mạnh, dịch vụ quản lý tiền lương (Payroll Service) của Mắt Bão BPO hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tính toán tiền lương, quản lý nhân sự, giúp giải quyết tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị tiền lương.

Tính lương

Quản lý Bảo hiểm

Thực hiện thủ tục khai báo và thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thay khách hàng

Tính toán và chi trả thu nhập

Tính toán tiền lương, thu nhập, thưởng và chi trả các chế độ phúc lợi cho người lao động

Hợp thức hóa lao động

Mắt Bão BPO sẽ ký hợp đồng với người lao động và xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động thay khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ liên quan đến quản lý nguồn nhân lực tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của khách hàng.

Khách hàng tiêu biểu

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

NHANH CHÓNG

NHANH CHÓNG

Xử lý những trường hợp phức tạp với tốc độ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian & công sức

CAM KẾT

CAM KẾT

100% Tuân thủ các quy định của Pháp Luật

TỐI ƯU

TỐI ƯU

Chi phí dịch vụ hợp lý, đem lại trải nghiệm tối ưu cho Khách hàng

BẢO MẬT

BẢO MẬT

Ứng dụng ISO 27001 và ISO 9001 vào quản lý giúp bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng