Thư viện

Chính phủ

Thuế

#180124 [TTNCN] Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân

Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023 về việc quy đổi thu nhập để tính thuế TNCN Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:

#100124 [TTNCN] Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc

Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc

#211223 Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính Công văn 5852/TCT-PC chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính Công văn 5852/TCT-PC chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

#281223 Nghị định 94/2023/NĐ-CP Quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15

Nghị định 94/2023/NĐ-CP Quy định về chinh sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15