Mắt Bão BPO - Giải pháp cho mọi doanh nghiệp

Mắt Bão BPO Tìm hiểu thêm

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO - Business Process Outsourcing) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung những mặt mạnh của doanh nghiệp.

 

Tại Mắt Bão BPO, chúng tôi hiện tại đang cung cấp những dịch vụ sau:

CONTACT CENTER -  CHO THUÊ NHÂN SỰ - DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG - QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Mắt Bão BPO

Thành tựu đạt được

6,000+

NHÂN SỰ TRÊN TOÀN QUỐC

150%

TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG MỖI NĂM

300+

DỰ ÁN THÀNH CÔNG MỖI NĂM

300+

ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Khách hàng tiêu biểu