Tuyển dụng

Ứng tuyển

Họ và tên (*):

Ngày tháng năm sinh(*):

Địa chỉ (*):

Email (*):

Điện thoại (*):

Trình độ học vấn(*):

Kinh nghiệm(*):

Vị trí ứng tuyển (*):

Tại sao bạn ứng tuyển vào vị trí này? (*):

Bạn có thể đóng góp được gì cho công ty? (*):

Tin nhắn (*):

Ghi chú: file (.doc,.docx,.pdf) tối đa 5MB.

CEO LƯƠNG TÚ ANH

Nhà cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu Việt Nam