Thời Của Outsourcing (phần 1)

Hơn chục năm trước, Eastman Kodak đã làm cả thế giới kinh doanh sửng sốt khi tuyên bố về khoản tiền 250 […]

Xem thêm