MBB Young Talents Program 2023: Đào tạo định hướng

Tin tức

MBB Young Talents Program 2023: Đào tạo định hướng

Ngày đăng: 27/07/2023 04:42 PM

  Danh sách 5 Young Talents tài năng nhất đã lộ diện, các bạn đã bắt đầu cuộc hành trình chinh phục bản thân tại Mắt Bão BPO. 5 Tuần khởi động đầu tiên này rất quan trọng và cần cách bạn Young Talents nỗ lực hết 100%.

  Danh sách 5 bạn Young Talents

  1. Trương Ngọc Mai

  2. Lê Tường Chinh

  3. Lê Thị Bích Chi

  4. Ngô Thiên Ân

  5. Lương Thị Vân Anh

  MBB Young Talents – Đào tạo hội nhập

  Ngày 4/5 5 tài năng trẻ tuyển chọn từ chương trình MBB Young Talents Program 2023 đã chính thức gia nhập Mắt Bão BPO và tham gia buổi đào tạo hội nhập với các chủ đề:

  – Tổng quan về công ty

  – Văn hóa doanh nghiệp

  – Chế độ phúc lợi

  – Các quy định của công ty.

  Buổi đào tạo được dẫn dắt bởi Mentor Phan Lê Ngọc Như đã diễn ra hết sức thành công, Các bạn đã có cái nhìn tổng quan và rõ ràng nhất về Công ty bao gồm các dịch vụ công ty cung cấp, quy mô, sơ đồ tổ chức – vận hành, văn hóa doanh nghiệp, các chế độ phúc lợi và quy định…

  MBB Young Talents – Đào tạo định hướng

  Sau ngày đào tạo hội nhập, các bạn Young Talents đã tham gia đào tạo định hướng với tất cả các anh/chị Manager của Mắt Bão BPO. Ở buổi đào tạo này lần này, các bạn sẽ là người đặt câu hỏi và các anh/chị Manager sẽ trả lời. Các câu hỏi thường xoay quanh về trách nhiệm của phòng ban trong công ty, công việc sẽ làm, các thắc mắc về nghề…

  Mắt Bão BPO sắp xếp buổi đào tạo định hướng này giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn về các phòng ban: Trách nhiệm trong công ty, tính chất công việc, cách vận hành giữa các phòng… Từ đó các bạn hình dung được công việc sắp tới khi làm việc tại MBB, có thể phối hợp với các phòng khác trong quá trình làm việc.