Dịch vụ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ NHÂN SỰ – CONTACT CENTER – QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO-Business Process Outsourcing) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp.
Tại Mắt Bão BPO, chúng tôi hiện đang cung cấp những dịch vụ sau:
Dịch vụ nhân sự

Thuê ngoài nhân sự còn được xem là chìa khóa để quản trị nhân sự chuyên nghiệp đối với nhiều công ty có nhu cầu quản trị nhân sự cao, nhưng lại chưa có đủ ngân sách và nguồn lực cho việc xây dựng, đào tạo và duy trì một bộ phận quản lý nhân sự một cách bài bản. Hiểu được xu hướng đó, Mắt Bão BPO chúng tôi đã quyết định xây dựng một dịch vụ thuê ngoài nhân sự chuyên nghiệp, như một giải pháp hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp.

THUÊ NGOÀI CONTACT CENTER

Bằng việc cung cấp dịch vụ thuê ngoài Contact Center tin cậy với chi phí hợp lý, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng mang lại dịch vụ trên cả mong đợi của khách hàng. Dịch vụ Contact Center của chúng tôi bao gồm:

Telesales

Trong môi trường cạnh tranh hiện nay,…
QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Đang cập nhật …

Giữ vững nhiệt huyết và đồng lòng vì một dịch vụ hoàn hảo

완벽한 서비스를 유지하기 위해 고객과 함께 동행하며 열정을 다하겠습니다

LIÊN HỆ