DỊCH VỤ

THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ – CONTACT CENTER – QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO-Business Process Outsourcing) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp.
Tại Mắt Bão BPO, chúng tôi hiện đang cung cấp những dịch vụ sau:

16832391_1587575617926393_8975690657149382096_n

DỊCH VỤ NHÂN SỰ

Thuê ngoài nhân sự còn được xem là chìa khóa để quản trị nhân sự chuyên nghiệp đối với nhiều công ty có nhu cầu quản trị nhân sự cao, nhưng lại chưa có đủ ngân sách và nguồn lực cho việc xây dựng, đào tạo và duy trì một bộ phận quản lý nhân sự một cách bài bản. Hiểu được xu hướng đó, Mắt Bão BPO chúng tôi đã quyết định xây dựng một dịch vụ thuê ngoài nhân sự chuyên nghiệp, như một giải pháp hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp.

16807801_1587470201270268_6249338800846683577_n

THUÊ NGOÀI CONTACT CENTER

Bằng việc cung cấp dịch vụ thuê ngoài Contact Center tin cậy với chi phí hợp lý, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng mang lại dịch vụ trên cả mong đợi của khách hàng. Dịch vụ Contact Center của chúng tôi bao gồm:

16807306_1587990721218216_5092794432025604118_n

QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Đang cập nhật …

Giữ vững nhiệt huyết và đồng lòng vì một dịch vụ hoàn hảo

완벽한 서비스를 유지하기 위해 고객과 함께 동행하며 열정을 다하겠습니다