DỊCH VỤ

CALL CENTER - THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ - DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG (PAYROLL) - DỊCH VỤ VỆ SINH

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO - Business Process Outsourcing) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house) nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung những mặt mạnh của doanh nghiệp.

Tại Mắt Bão BPO, chúng tôi hiện tại đang cung cấp những dịch vụ sau:

contact-center-mat-bao-bpo

DỊCH VỤ CONTACT CENTER

outstaffing-service-mat-bao-bpo

THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ

payroll-service-mat-bao-bpo

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG (PAYROLL)

facility-management-service -mat-bao-bpo

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Giữ vững nhiệt huyết và đồng lòng vì một dịch vụ hoàn hảo

완벽한 서비스를 유지하기 위해 고객과 함께 동행하며 열정을 다하겠습니다