Nhân viên C&B [MBBHN-04]

Số lượng: 01 Mô tả công việc: Theo dõi và quản lý nhân sự của Công ty; Thực hiện việc đánh giá sau thử việc, ký HĐLĐ; Theo...
Xem tiếp