telemarketing-service

Về Mắt Bão BPO

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Thuê ngoài quy trình Kinh doanh […]

Xem thêm

09/05/2016

484A0168

Văn hóa

Văn hoá của Mắt Bão được xây dựng trên nền tảng những giá trị tích luỹ, thấm nhuần trong cách thức hoạt […]

Xem thêm

26/04/2016

tick

Chính sách

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI Trong mọi mặt của dịch vụ, Mắt Bão BPO luôn cam kết: Cam kết về chất lượng […]

Xem thêm

26/04/2016

tick

Triết lý

TRIẾT LÝ Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Thuê ngoài hàng đầu tại Việt Nam, Mắt Bão BPO chia […]

Xem thêm

26/04/2016