Về Mắt Bão BPO

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Thuê ngoài quy trình Kinh doanh tốt nhất tại Việt Nam. Mắt...
Xem tiếp

Văn hóa

Văn hoá của Mắt Bão BPO được xây dựng trên nền tảng những giá trị tích luỹ, thấm nhuần trong cách thức hoạt động kinh doanh. Đó là...
Xem tiếp

Chính sách

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI Trong mọi mặt của dịch vụ, Mắt Bão BPO luôn cam kết: Cam kết về chất lượng dịch vụ Cam kết về giá...
Xem tiếp

Triết lý

TRIẾT LÝ Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Thuê ngoài hàng đầu tại Việt Nam, Mắt Bão BPO chia sẻ những giá trị và triết...
Xem tiếp