Cho Thuê Nhân Sự

Dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, Mắt Bão BPO tùy chỉnh trong việc đáp ứng nhân sự phù hợp với nhu cầu bổ sung nhân sự ngắn hạn cũng như dài hạn: Đáp...
Xem tiếp

Quản Lý Lương Thưởng

Đa số các công ty đều tin rằng, tuyển dụng thành công nhân viên chính sách chế độ (C&B) là đã hoàn tất trách nhiệm trong việc tính...
Xem tiếp