Telesales

Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, để một công ty dịch vụ có thể trở nên khác biệt trên thị trường, dù là chăm sóc khách hàng...
Xem tiếp

Telemarketing

Ngày nay, telemarketing đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng, và tạo ra doanh thu. Thấu...
Xem tiếp