Hình thức cho thuê nhân sự là việc cung cấp nhân sự cho đội ngũ vận hành của khách hàng. Trong hệ thống này, nhân sự vẫn sẽ hoàn thành chức năng nhiệm vụ của họ tại nơi làm việc của khách hàng, trong khi hợp đồng lao động được ký với Mắt Bão BPO. Quan hệ lao động giữa nhân sự và Mắt Bão BPO bao gồm hợp đồng lao động, giấy tờ hành chính, tài liệu, lương hàng tháng theo như luật hiện hành và các chế độ chính sách dành cho nhân sự.

Dịch vụ cho thuê nhân sự mang tới cơ hội để doanh nghiệp:
Thay thế các chuyên viên nhanh chóng khi cần
Tránh những tranh chấp lao động có thể xảy ra.
Cắt giảm số lượng nhân sự biên chế trong khi vẫn giữ nguyên số lượng nhân sự làm việc.
Hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh doanh.
Cắt bỏ hoặc giảm thiểu chi phí sa thải nhân viên
Kiểm tra năng lực nhân viên mới mà không cần ký hợp đồng lao động
Giảm bớt số lượng công việc giấy tờ liên quan đến nhân sự
Tối ưu chi phí đào tạo và chi trả tiền lương.

Với dịch vụ thuê ngoài nhân sự, những lợi ích được đề cập đến ở trên là chính những gì dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi mang đến cho khách hàng, những doanh nghiệp hàng đầu quốc gia hiện nay.