15078819_1376818328994989_1635200036016131487_n

Chuyên viên C&B [MBB-10]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vận hành hệ thống lương, lập bảng tính chi trả lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ […]

Xem thêm

30/12/2017

Untitled2

Lễ Tân Hành Chính [Mbb-17]

 ➡ MÔ TẢ CÔNG VIỆC *LỄ TÂN* Quản lý các yêu cầu và sắp xếp  phòng họp để đảm bảo không trùng lịch. […]

Xem thêm

28/12/2017