Dịch vụ nhân sự

Quản lý lương thưởng

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một tài sản giá trị mà còn là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thu hút, phát triển và giữ chân người tài là lý do mà khách hàng …

Xem thêm

Cho thuê nhân sự

Hình thức cho thuê nhân sự là việc cung cấp nhân sự cho đội ngũ vận hành của khách hàng. Trong hệ thống này, nhân sự vẫn sẽ hoàn thành chức năng nhiệm vụ của họ tại nơi làm việc …

Xem thêm
logo