Tuyen Dung

IMG_2644

Nhân Viên QA_[Mbb-12]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Giám sát chất lượng cuộc gọi của CS với khách hàng qua email, facebook, live chat và […]

Xem thêm

13/03/2018

484a0058

Data Analyst [MBB-14]

Responsibilities: – Understand the business uses for our data – Produce ad-hoc reporting and complete special analytical projects that are used as […]

Xem thêm

12/03/2018

Lập trình .NET [MBB-07]

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia vào các dự án phần mềm của công ty (WebApp, WebApi); Triển khai ứng dụng […]

Xem thêm

02/03/2018